sobota, 16 października 2010

Landscapes

"Słoń" to dumnie wznosząca się skała będąca częścią Grochowca Wielkiego. Przepiękne miejce w jurajskim krajobrazie i cel wielu wspinaczkowych pielgrzymek.

Posted by Picasa