sobota, 21 grudnia 2013

Krakowskie pejzaże

Pocztówka z Krakowa. Balon nad Wisłą. fot. Łukasz Cyrus

Kraków ponownieKraków ma dość sporo charakterystycznych elementów krajobrazu.

Jednym z nich jest oczywiście balon.

To już taka moja tradycja, że w będąc w Krakowie fotografuję balon.

Pocztówka z Krakowa