czwartek, 26 stycznia 2017

Rzeczywistość nie istnieje

O matematyce, abstrakcji i fotografii odklejonej


Rzeczywistość nie istnieje.
Istnieje tylko czas, przestrzeń i materia.

Niefiguratywna kompozycja abstrakcyjna. Czarno-biała fotografia odklejona. fot. Łukasz Cyrus
Niefiguratywna kompozycja abstrakcyjna. Czarno-biała fotografia odklejona. fot. Łukasz Cyrus

Materia, która przybiera w przestrzeni nieskończoną ilość form, ulega bezustannym przemianom w czasie.
Zgodnie z zasadą nieoznaczoności nie można dokładnie poznać czegoś, co bezustannie się zmienia. Stąd każdy obserwator wyciąga wnioski o napotkanej w przestrzeni materii na podstawie tego, co dostrzegł w danej chwili, pozostając jednocześnie nieświadomym tego, czego zobaczyć nie mógł, czy tego, czego już lub jeszcze nie ma. Skoro doświadczenia różnych obserwatorów materii pochodzą z różnych momentów w czasie, ich interpretacja tej materii musi się różnić. Dlatego rzeczywistość nie istnieje. Rzeczywistość jest rozczłonkowana na nieskończoną liczbę interpretacji, które mogą być do złudzenia podobne, ale nigdy takie same.

Jedynie matematyka i abstrakcja zdolne są do uniwersalnego opisu czasu, przestrzeni, materii i zjawisk, które między nimi zachodzą.

Fotografia abstrakcyjna daje możliwość wizualnego przedstawienia opisów uniwersalnych wytworzonych przez matematykę i abstrakcję.

Fotografia odklejona, korzystając z dorobku fotografii abstrakcyjnej i czerpiąc z zatrzymanej w czasie przestrzeni i materii jest językiem wizualnym służącym przedstawieniu jednej z możliwych interpretacji tej materii. Interpretacji, która należy do wykonującego zdjęcie artysty.